Нормативно-правова база

Список законодавчих, нормативних, інструктивно-методичних документів

на 2017-2018 навчальний рік

 1. Закон України «Про освіту» (ВР від 05.09.2017 р. № 2145-VIII)
 2. Наказ МОН України № 572 від 10.06.2011 р. "Про Типові навчальні плани початкової школи" із змінами згідно наказом МОН України від 16.04.2014 р. № 460
 3. Наказ МОН України № 834 від 27.08.2010 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню"
 4. Наказ МОНмолодьспорту України № 409 від 03.04.2012 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня"
 5.  Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-315 від 07 червня 2017 року «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»
 6. Лист МОН № 1/9-436 від 09.08.17 року «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році»
 7. Лист МОН України №1/9-319 від 16.06.2014 "Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності"
 8. Лист МОН від 13.06.2017 № 1/9-322“Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році”
 9. Лист Міністерства №1/9-382 від 29.07.2014 "Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників"
 10.  Наказ МОНУ від 21.08.2013 №1222 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти"
 11. Лист Міністерства № 1/9-74 від 28.01.2014 "Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів"
 12. Лист МОН від 28.07.2017 № 1/9-414 “Про забезпеченість фахівцями психологічної служби системи освіти та пріоритетні напрями діяльності у 2017-2018 навчальному році” 
 13. Лист Міністерства від 18.04.2014 №1/9-209"Про використання зошитів з друкованою основою"
 14. Лист Міністерства № 1/9-72 від 28.01.2014 "Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань"
 15. Лист Міністерства від 08.08.2013 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»
 16. Лист Міністерства №1/9-343 від 07.07.2014 "Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі"
 17. Лист МОН № 1/11-8269 від 17.08.17 року "Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році"

Перелік нормативно-правових документів про початкову освіту

(2017/2018 н.р.)

1.Наказ МОН № 1021 від 13.07.2017 року Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня

2.Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

3. Указ Президента від 25.06.2013 р. № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

4.Наказ МОН від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

5. Наказ МОН № 1222 від 21.08.13 року зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1009 від 19 серпня 2016 року Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти

6. Оновлені навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з предметів для 1-4 класів.

7. Наказ МОНУ від 21.08.2013 року № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (для оцінювання навчальних досягнень учнів 1-3 класів)

9. Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

10. Лист МОНУ № 1/9-72 від 28.01.2014 року «Про недопущення  перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань»

11. Лист МОНУ № 1/9-209 від 18.04.2014 року «Щодо використання робочих зошитів у початковій школі»

14. Наказ МОНУ від 12.09.2011 року № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів ЗНЗ»

15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015     № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р. за № 472/26917

16. Наказ МОНУ від 07.04.2005 року № 204 «Про прийом дітей до 1 класу ЗНЗ»

18. Лист МОНУ від 29.07.2014 року № 1/9-382 «Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників»

19. Положення про групу продовженого дня для ЗНЗ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 року № 1121

20 Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України (6 березня 2002 року за № 229/6517), зі змінами

21. Лист МОНУ № 1/9-503 від 18.07.2013 року «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для організації навчально-виховного процесу в ГПД ЗНЗ

Список законодавчих, нормативних,інструктивно-методичних документів

на 2016-2017 навчальний рік

1.      Наказ МОН України №682 від 29.11.2005 "Про Типові навчальні плани початкової школи"(прим.: навчальні плани 4 клас)

2.      Наказ МОН України №66 від 05.02.2009 "Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 р. №132 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи"
(прим.: навчальні плани 7-9 класи)

3.      Наказ МОН України №834 від 27.08.2010 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню"

4.      Наказ МОНмолодьспорту України №572 від 10.06.2011 "Про Типові навчальні плани початкової школи"

5.      Наказ МОНмолодьспорту України №409 від 03.04.2012 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня"

6.      Лист МОН України №1/9-303 від 11.06.2014 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладівта структуру 2014/2015 навчального року"

7.      Лист МОН України №1/9-319 від 16.06.2014 "Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності"

8.      Лист МОН від 27.06.2014 № 1/9-341“Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році”

9.      Лист Міністерства №1/9-382 від 29.07.2014 "Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників"

10.   Наказ МОНУ від 21.08.2013 №1222 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти"

11.  Лист Міністерства № 1/9-74 від 28.01.2014 "Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів"

12.  Лист Міністерства №1/9-374 від 25.07.2014 "Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році"

13.  Лист Міністерства від 18.04.2014 №1/9-209"Про використання зошитів з друкованою основою"

14.  Лист Міністерства № 1/9-72 від 28.01.2014 "Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань"

15.  Лист Міністерства від 08.08.2013 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»

16.  Лист Міністерства №1/9-343 від 07.07.2014 "Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі"

Перелік нормативно-правових документів про початкову освіту (2016/2017 н.р.)

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

2. Указ Президента від 25.06.2013 р. № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

3. Лист МОН молодьспорту від 01.06.2012 року «1/9-426 «Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін» (для організації навчально-виховного процесу учнів 1-х класів)

4. Лист МОН молодьспорту від 30.05.2013 року № 1/9-383 «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах ЗНЗ у 2013-2014 н.р. (додаток 2, для організації навчально-виховного процесу учнів 2-х класів)

5. Лист МОНУ від 01.07.2014 року № 1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах ЗНЗ у 2014-2015 н.р.» (для організації навчально-виховного процесу учнів 1-4 класів, 3 класів)

6. Лист МОН молодьспорту від 09.06.2011 року № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в ЗНЗ у 2011-2012 н.р.» (для організації навчально-виховного процесу учнів 4-х класів)

7. Наказ МОНУ від 21.08.2013 року № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (для оцінювання навчальних досягнень учнів 1-3 класів)

8. Наказ МОНУ від 30.08.2011 року № 996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів (для оцінювання  навчальних досягнень учнів 4-х класів)

9. Лист МОНУ № 1/9-74 від 28.01.2014 року «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів ЗНЗ» (для 1-4 класів)

10. Лист МОНУ № 1/9-72 від 28.01.2014 року «Про недопущення  перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань»

11. Лист МОНУ № 1/9-209 від 18.04.2014 року «Щодо використання робочих зошитів у початковій школі»

12. Наказ МОН молодьспорту України від 10.06.2011 року № 572 «Типові навчальні плани» (для 1-3 класів)

13. Наказ МОНУ № 682 від 29.11.2005 року «Типові навчальні плани» (для 4 класів)

14. Наказ МОНУ від 12.09.2011 року № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів ЗНЗ»

15. Лист МОН від 11.09.2007 року № 1/9-532. Методичні рекомендації «Вимоги до ведення класного журналу в 1-4 класах ЗНЗ»

16. Наказ МОНУ від 07.04.2005 року № 204 «Про прийом дітей до 1 класу ЗНЗ»

17. Наказ МОНУ № 1/9-303 від 11.06.2014 року «Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 2014-2015 н.р.»

18. Лист МОНУ від 29.07.2014 року № 1/9-382 «Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників»

19. Положення про групу продовженого дня для ЗНЗ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 року № 1121

20 Наказ МОНУ від 20.02.2002 року № 128 «Про затвердження нормативів наповнюваностіГПД

21. Лист МОНУ № 1/9-503 від 18.07.2013 року «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для організації навчально-виховного процесу в ГПД ЗНЗ