Організація освітньої діяльності

           Зважаючи на аналіз освітньої роботи за минулий навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив продовжує роботу над обласним науково-методичним проектом «Науково-методичні засади створення інноваційної  моделі STEM-освіти» та  визначає такі пріоритетні завдання на 2021-2022 навчальний рік:

Пріоритетні  завдання:

  •  Забезпечення інтегрованого підходу до формування життєвих компетентностей дошкільнят шляхом використання елементів освітніх систем STEM та STREAM- освіти з метою формування цілісного системного світобачення;
  •  Удосконалення роботи з дітьми по формуванню комунікативно-мовленнєвої  та пізнавальної компетенції на основі створення якісного освітнього середовища  відповідно  до принципів наступності закладу дошкільної ланки – початкової освіти «Нової української школи» в умовах реформування освіти засобами сучасних інноваційних  методів навчання.
  •  Продовжувати втілювати педагогіку партнерства з родинами та громадськістю щодо надання якісної дошкільної освіти завдяки розширенню форм та видів співпраці з ними, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальних  мережах.
  • Створення сприятливого освітнього простору для організації експериментально-дослідницької діяльності дошкільників з метою розвитку в  них пізнавального інтересу та дослідницьких умінь;
  • Формувати здоров’язбережувальну компетентність дитини: знайомити з умовами збереження власного здоров’я, значенням рухової активності та безпечного харчування в зміцненні здоров’я, впливом природних чинників на стан здоров’я Виховувати у дітей ціннісне ставлення до чистоти довкілля як важливої умови безпечного проживання людини у природному середовищі.

 РОЗКЛАД 

        спеціально – організованої діяльності  на 2021-2022 н. р.

         у дошкільному відділенні КЗ «НВК№1»

№гр

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Гр.

№1

(4-й р.ж.)

  1.Дитина у світі     культури (музична   діяльність)

 2.Дитина у   природному   довкіллі + Мовлення   дитини

  ІІ Половина дня.   СХД

 

  1.Особистість   дитини   (фізичний   розвиток)

  2.Дитина в соціумі       (ознайомлення з   навколишнім) +   Дитина   у світі   культури   (малювання)

  ІІ Половина дня.    Колективна праця

 1.Дитина в сенсорно    -пізнавальному   просторі   (Математика, 4 -   конструювання)

  2.Дитина у світі   культури (аплікація/   ліплення)

  ІІ Половина дня.    Розваги

 

  1.Дитина у світі   культури (музична   діяльність)

  2.Мовлення дитини  + Дитина в соціумі   (народознавство)

  ІІ Половина дня.    Настільно -   друковані   ігри //   Гурткова   робота

  1.Особистість   дитини  (фізичний   розвиток)

  2.Мовлення дитини   (художня література)

  ІІ Половина дня.    Конструктивно  -   будівельні ігри

 

Гр.

№2

(4-й р.ж.)

  1.Мовлення дитини   (художня література)

  2.Дитина у світі   культури (музична   діяльність)

  ІІ Половина дня.   СХД

 

  1.Дитина в соціумі   (ознайомлення  з   навколишнім) +   Дитина у світі   культури(малювання)

  2.Особистість   дитини (фізичний   розвиток)

  ІІ Половина дня.   Настільні   ігри

 

  1.Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі (Математика,     4 - конструювання)  

  2.Дитина у світі   культури (аплікація/   ліплення)

  ІІ Половина дня.   Розваги (1,3-муз.),       (2-4 фізк.)

  1.Мовлення дитини+  Дитина в соціумі   (народознавство)

  2.Дитина у світі   культури (музична   діяльність)

  ІІ Половина дня.   Колективна праця//   Гурткова робота

  1.Особистість   дитини  (фізичний   розвиток)

  2.Дитина в   природному довкіллі   + Мовлення дитини

  ІІ Половина дня.   Конструктивно -   будівельні ігри

Гр.

№3

(6-й р.ж.)

  1. Мовлення дитини   (художня література)

  2.Дитина в соціумі  (ознайомлення  з   навколишнім)

  3.Особистість дитини (фізичний розвиток)

ІІ Половина дня.   СХД

  1.Дитина в   сенсорно -   пізнавальному   просторі   (Математика, 4 - конструювання)

2.Дитина в  природному довкіллі

3.Дитина у світі культури (музична діяльність)

ІІ Половина дня.   Колективна праця// Гурткова робота

  1.Мовлення дитини   (грамота)

  2.Дитина у світі   культури (малювання) 

  3.Дитина в соціумі   (народознавство)

  ІІ Половина дня.   Розваги (1,3-муз.) // (2-4 фізк.)

  1.Дитина в     сенсорно-   пізнавальному   просторі (основи   економіки)

  2.Дитина у світі   культури (аплікація/   ліплення)

  3.Особистість   дитини (фізичний   розвиток)

  ІІ Половина дня.   Будівельні ігри

  1.Дитина в соціумі +   Мовлення дитини

  2.Дитина в   природному довкіллі

  3.Дитина у світі   культури (музична   діяльність)

  ІІ Половина дня.   Настільні ігри

Гр.

№4

(4-й р.ж.)

  1.Особистість   дитини (фізичний   розвиток)

  2. Мовлення дитини   (художня література)

  ІІ Половина дня.   СХД

  1.Дитина у світі   культури (музична   діяльність)

   2.Дитина в соціумі   (ознайомлення  з   навколишнім) +  Дитина у світі   культури   (малювання) 

  ІІ Половина дня.   Настільні ігри

  1.Дитина в сенсорно-   пізнавальному   просторі (Математика, 4- конструювання)  

  2.Дитина у світі   культури (аплікація/   ліплення)

  ІІ Половина дня.   Розваги (1,3-муз.),    (2-4 фізк.)

  1.Особистість   дитини (фізичний   розвиток)

  2.Мовлення дитини   + Дитина в соціумі     (народознавство)

  ІІ Половина дня.   Колективна праця //   Гурткова робота

 

  1.Дитина у світі   культури (музична   діяльність)

  2.Дитина в   природному довкіллі   +Мовлення дитини

 ІІ Половина дня.   Конструктивно -   будівельні ігри

Гр.

№5

(6-й р.ж.)

  1.Мовлення дитини   (художня література)

  2.Дитина в соціумі   (ознайомлення  з   навколишнім)

  3.Особистість   дитини (фізичний   розвиток)

  ІІ Половина дня.   СХД

  1.Дитина в   сенсорно-   пізнавальному   просторі   (Математика, 4 -   конструювання)

  2.Дитина у світі   культури   (малювання)

  3.Дитина у світі   культури (музична   діяльність)

  ІІ Половина дня.    Будівельні ігри

  1.Мовлення дитини   (грамота)

  2.Дитина у світі   культури (аплікація/   ліплення)

  3.Дитина в   природному довкіллі

  ІІ Половина дня.   Розваги (1,3-муз.)//   (2-4 фізк.)

  1.Дитина в   сенсорно-   пізнавальному   просторі (основи   економіки)

  2.Дитина в соціумі +   Мовлення дитини

  3.Особистість   дитини (фізичний   розвиток)

  ІІ Половина дня.   Колективна праця// Гурткова робота

  1.Дитина в соціумі   (народознавство)

  2.Дитина в   природному довкіллі

  3.Дитина у світі   культури (музична   діяльність)

  ІІ Половина дня.   Настільні   ігри

Гр.

№6

(5-й р.ж.)

  1.Мовлення дитини   (художня література)

  2.Особистість   дитини (фізичний   розвиток)

  ІІ Половина дня.   СХД

 

  1.Дитина в   соціумі (ознайомлення  з навколишнім) +     Дитина у світі   культури   (малювання) 

  2.Дитина у світі   культури (музична   діяльність)

  ІІ Половина дня.   Колективна праця

  1.Дитина в сенсорно -   пізнавальному   просторі(Математика,   4 - конструювання)  

  2.Дитина у світі   культури (аплікація/   ліплення)

  ІІ Половина дня.     Розваги //   Театралізована   діяльність

  1.Мовлення дитини   + Дитина в соціумі   (народознавство)

  2.Особистість   дитини (фізичний   розвиток)

  ІІ Половина дня.   Конструктивно-   будівельні ігри//   Гурткова робота

  1.Дитина у   природному довкіллі   +Мовлення дитини

  2.Дитина у світі   культури (музична   діяльність)

  ІІ Половина дня.   Настільні   ігри

Гр.

№7

(5-6-й р.ж.)

  1.Мовлення дитини   (художня література)

  2.Дитина в соціумі   (ознайомлення  з   навколишнім)

  3.Дитина у світі   культури (музична   діяльність)

  ІІ Половина дня.   СХД

  1.Дитина в сенсорно   - пізнавальному   просторі   (Математика, 4 - конструювання)

  2.Дитина в   природному довкіллі

  3.Особистість   дитини (фізичний   розвиток)

  ІІ Половина дня.   Колективна праця

  1.Мовлення дитини   (грамота)

  2.Дитина у світі   культури (малювання) 

  3.Дитина в соціумі   (народознавство)

  ІІ Половина дня.   Розваги (1,3-муз.) // (2-4 фізк.)

  1.Дитина в   сенсорно-   пізнавальному   просторі (основи   економіки)

  2.Дитина у світі   культури (аплікація/   ліплення)

  3.Дитина у світі   культури (музична   діяльність)

  ІІ Половина дня.   Будівельні ігри //   Гурткова робота

  1.Дитина в соціумі +   Мовлення дитини

  2.Дитина в   природному довкіллі

  3.Особистість   дитини (фізичний   розвиток)

  ІІ Половина дня.   Настільні   ігри

Гр.

№8

(5-й р.ж.)

  1.Дитина у   природному довкіллі   +Мовлення дитини

  2.Дитина у світі   культури (музична   діяльність)

  ІІ Половина дня.   СХД.    

 

 1.Дитина в соціумі   (ознайомлення  з   навколишнім) +   Дитина у світі   культури (малювання)

  2.Особистість дитини (фізичний розвиток)

  ІІ. Половина дня.    Конструктивно-будівельні ігри// Гурткова робота   

 

  1.Дитина в сенсорно-   пізнавальному   просторі(Математика,   4- конструювання)

  2.Дитина у світі   культури (аплікація/   ліплення)

  ІІ. Половина дня.   Розваги //   Театралізована   діяльність

  1.Мовлення дитини   + Дитина в соціумі   (народознавство)

  2. Дитина у світі   культури (музична   діяльність)

  ІІ. Половина дня.   Колективна праця

  1.Мовлення дитини   (художня література)

  2.Особистість   дитини (фізичний   розвиток)

  ІІ Половина дня.  Настільно-друковані   ігри

Гр.

№9

(3-й р.ж.)

  1.Мовлення дитини  (художня література)

  2.Дитина у світі   культури (музична   діяльність)

  ІІ Половина дня.   Емоційно - соціальні   ігри

  1.Дитина в   сенсорно -     пізнавальному   просторі

  2. Дитина в соціумі+   Дитина у світі   культури (малювання)

  ІІ Половина дня.   Театралізація

 

  1 Дитина у світі   культури (аплікація/   ліплення)

  2. Особистість     дитини(фізичний   розвиток)

  ІІ Половина дня.   Будівельні ігри

  1.Дитина в   сенсорно-   пізнавальному     просторі

  2.Дитина у світі   культури (музична   діяльність)

  ІІ Половина дня.   Сенсорні ігри

  1.Мовлення дитини 

  2.Дитина у   природному довкіллі

  ІІ Половина дня.   Особистість дитини (фізичний розвиток)

Гр.

№10

(2-3-й р.ж.)

  1.Дитина у світі   культури (музична   діяльність)

  2.Дитина у   природному довкіллі

  ІІ Половина дня.   Будівельні ігри

  1.Дитина в сенсорно   - пізнавальному   просторі

  2.Особистість дитини (фізичний розвиток)

  ІІ Половина дня.   Емоційно - соціальні   ігри

  1.Мовлення дитини   

  2.Дитина у світі   культури (аплікація/   ліплення)

  ІІ Половина дня.   Театралізація

  1.Дитина у світі   культури (музична   діяльність)

  2.Дитина в соціумі +   Дитина у світі   культури (малювання)

  ІІ Половина дня.   Сенсорні ігри

  1.Дитина в   сенсорно-   пізнавальному     просторі

  2.Мовлення дитини (художня література)

  ІІ Половина дня.   Особистість дитини (фізичний розвиток)