План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

в дошкільному відділенні КЗ «НВК№1»  на 2021/2022 н.р.

№ з/п

Заходи

Термін проведення

Відповідальний

Нормативно-правове забезпечення

1

 Оновлення та опрацювання  нормативно-правових документів, що забезпечують запобігання та протидію булінгу

Протягом року

Заступник директора з НВР

2

 Реалізація основних засад програм «Вчимося жити разом»

Протягом року

Вихователь – методист

3

 Організація роботи «Скриньки довіри» для батьків і педагогів, оновлення інформації веб-сайту з проблеми запобігання та протидію булінгу

Протягом року

Вихователь - методист

Робота з педагогами

4

 Co-working: «Заклад дошкільної освіти – територія соціалізації та захисту прав дитини»

грудень

Вихователь - методист

5

  Психолого-педагогічний тренажер: «Екологія душі. Профілактика емоційного вигорання педагогів»

березень

Практичний психолог

6

 Круглий стіл з елементами тренінгу: «Толерантність як компонент професійної культури педагога. Протидія булінгу»

січень

Вихователь - методист

практичний психолог.

7

 Аналітичний форум: «Усі рівні – усі різні»

листопад

Вихователь - методист

8

 Консультація: «Дозвольте увійти! Або допоможіть дитині соціалізуватися в доросло-дитячому співтоваристві»

вересень

Практичний психолог

9

 Консультація: «Як навчити дитину цивілізовано виражати гнів?» (профілактика булінгу)

листопад

Практичний психолог.

10

 Консультація: «Як вирішувати дитячі конфлікти?»

листопад

Практичний психолог.

11

 Консультація: «Баланс прав, обов’язків і відповідальності у трикутнику «дитина – педагог – батьки»

квітень

Вихователь - методист

12

 Тематичний контроль «Організація соціального партнерства з батьками щодо збереження фізичного і психічного здоров’я дітей дошкільного віку»

лютий

Директор, вихователь – методист, практичний психолог

13

 Вивчення психологічного клімату в педагогічному колективі

січень

Практичний психолог

14

 Проведення діагностики стану професійного вигорання педагогів

лютий

Практичний психолог

Робота з дітьми

15

 Колективні перегляди: «Незвичайні зустрічі»

грудень

Вихователі

16

 Заняття – казка «Цікавий день»

квітень

Вихователі

17

 Колективний перегляд: «Кольорове щастя починає діяти – нумо, діти, в казку, - я навчу вас мріяти»

травень

Вихователі

18

 Психолого-педагогічна робота з дітьми «групи ризику»

Листопад - травень

Педагоги, практичний психолог

19

 Бесіда «Я маю ПРАВО!»

жовтень

Педагоги

20

 Організація та проведення занять та бесід, що формують у дітей уявлення про толерантність по відношенню до різних людей, справедливість, порядність

Січень, травень

Педагоги

21

 Діагностика рівня сформованості правових знань дітей

березень

Вихователь - методист

Робота з батьками

22

 Активізувати просвітницьку роботу з питань правової освіти серед родин вихованців

Протягом року

Педагоги

23

 Залучати батьківську громадськість до участі в заходах по дотриманню прав дитини в сім’ї під час проведення батьківських зборів, конференцій, інших заходів

1 раз на квартал

Адміністрація, педагоги

24

 Забезпечити консультативну допомогу батькам з питань соціально-правового захисту дошкільників (за потребою)

Протягом року

Практичний психолог, вихователь - методист

25

 Консультація: «Як сказати «не можна», щоб дитина вас почула»

грудень

Вихователь – методист

26

 Інформаційний буклет «Ні – домашньому насильству!» (інформаційні куточки груп)

грудень

Практичний психолог

27

 Консультація: «уроки спілкування для батьків»

лютий

Практичний психлог

28

 Проблемна бесіда: «Особливості формування толерантного інклюзивного середовища»

січень

Вихователі

29

 Консультація: «Чому діти поводяться «погано». Виховання без покарань»

жовтень

Практичний психолог

30

 Проведення моніторингу оцінки різних умов роботи ЗДО  батьками вихованців

Грудень - січень

Практичний психолог