STEM-освіта

   Організація освітнього процесу КЗ «НВК № 1» м.Покров спрямована на розвиток STEM-компетентностей вихованців, їх здібностей до дослідницької, аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення. В закладі здійснюється формування та розвиток STEM-компетентностей протягом навчання в дошкільному відділені, шкільному відділенні та засобами  профільного навчання (математичний профіль).

  Використання  STEM-освіти в освітньому процесі дошкільного відділення дає змогу  сформувати у дошкільнят важливі компетентності  за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти  та підготувати випускників дошкільного відділення  до опанування компетентностями Нової української школи.

  Учителі початкової школи запровадили авторський спецкурс «Введення в науку» для учнів 2-4 класів (автори Устименко І.М., Венцель І.М., Швець Т.М.), метою якого  є впровадження сучасних технологій STEM–освіти в закладі освіти з використанням різноманітних підходів сучасної  наукової думки та новітніх освітніх технологій. Розроблений   колективом вчителів початкової ланки  методичний  кейс до спецкурсу  реалізує ідеї Концепції нової української  школи. Середня і старша ланки закладу впроваджують інноваційні методики STEM–освіти шляхом трансдисциплінарного та міждисциплінарного підходів навчання.

      Педагогічний колектив активно співпрацює з науковцями та вищими навчальними закладами: КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР; Харківським національним аерокосмічним університетом ім. Н.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

  Інноваційне STEM-середовище забезпечує формування та розвиток STEM-компетентностей вихованців та учнів.