Виховна робота

 

 

Кожна дитина – це таємнича квітка. І допомогти кожній квітці розквітнути,знайти себе, розкритися у своїх здібностях -
це, мабуть, найголовніше завдання педколективу, батьків, громадськості, адже творчість притаманна кожній дитині від природи.

     Нова філософія освіти утверджує погляд на особистість , як на найвищу цінність суспільства . " Людина - мета , а не засіб", - ось основна формула гуманізму, і це вимагає нових підходів до формування особистості учнів. Виховання повинно виходити з необхідності розвитку у дітей рис, які допоможуть реалізувати себе, як члена суспільства, як неповторну індивідуальність зі своїми специфічними запитами, індивідуальними планами самореалізації, творення власної концепції життєтворчості.

   Пріоритетним у виховній роботі є забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості, самовиховання і самореалізації, прагнення у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

                  Шляхи реалізації виховних завдань:

- Інформаційно-методичне забезпечення виховного процесу

- Робота виховних центрів НВК

- Гурткова робота

- Організація та розвиток позакласної роботи

- Організація управління виховним процесом

- Проектна діяльність

- Шкільне самоврядування

- Соціальне партнерство та взаємозв’язок з батьками.

    Це система різновікових позаурочних справ, яка визначає види діяльності, що впливають на формування творчої особистості.