Учнівське самоврядування, ДГО "Веселкова країна"

    

 

  Практика стверджує: бути дитиною важко. Це велика, складна, безперервна робота-рости, відкривати світ, пізнавати людей, вчитися любити.

  Наша мета: учнівське самоврядування, як організація життя дитячого колективу, яка сприяє виробленню в учнів почуття господаря своєї школи, вихованню в них товариської взаємодопомоги, організаторських якостей шляхом залучення до управління, вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму, впливає на формування у школярів певних моральних якостей (відповідальності, людяності), є важливим аспектом громадянської освіти.

  Самоврядування в нашому комплексі будується на принципах гуманізму і соціальної рівності, утвердженні відносин взаємоповаги, коректності, співпраці між дорослими і дітьми.

   При такій правильній організації учнівського самоврядування ми привчаємося самостійно організовувати, планувати, оцінювати результати своєї діяльності, створювати якісно нові відносини, вміння та навички управлінської діяльності.

Мета учнівського самоврядування:   

* Створення стилю і тону дружніх відносин справжнього співробітництва і співтворчості.

* Відпрацювання засобів педагогічної взаємодії, що впливає на розвиток соціально цінних інтересів та потреб дітей і підлітків.

* Розширення лідерського та гуманітарного досвіду дітей та підлітків.

Основні принципи самоврядування:

 Принцип чергування творчих доручень -доручення регулярно змінюються, а діти на основі демократичних виборів переходять з керівного складу в рядовий і навпаки, з'являється досвід роботи за певними напрямками.

Принцип - опора на мікро-колективи - створені як за віковими особливостями, так і за інтересами.

Принцип варіативності - право на вибір добровільної участі в діяльності, загальношкільних заходах.

Принцип успішності - право, що гарантує можливість кожного на успіх.

Принцип самоврядування - право на самоорганізацію та самопізнання, на самовизначення і самореалізацію.

Принцип комфортності - право розвивати свої інтереси та  здібності в максимально комфортних для розвитку особистості умовах.

Принцип комунікативності - право розширювати коло ділового і дружнього спілкування з однолітками і дорослими.

Принцип рекреативності -право дитини на відпочинок, гру

та розваги.

Принцип безперервності - право на безперервний творчий ріст.

 

 ЗВ'ЯЗОК ПАРЛАМЕНТУ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

З КЛАСНИМИ КОЛЕКТИВАМИ:

* Зв'язок шкільного парламенту з класними колективами здійснюється через командирів, що обираються на класних зборах.

* Класні збори - колективний орган учнівського самоврядування в класі - проводиться не рідше одного разу на місяць.

* Класні збори приймають рішення з питань діяльності класного колективу, заслуховують інформацію про рішення ради колективу, планують конкретні заходи щодо виконання цих рішень.

Актив самоврядування 

Президент  Сентябрьова Ангеліна

Прем'єр – міністри  Ремешевський, Мірошніченко Є, Сорокотяга

Прес-центр, секретар Блєдна, Ігнатенко

Міністерство «Інформації» Венцель, Мірошніченко В

Міністерство «Зелений світ» Самойленко, Марченко

Міністерство «Освіти» Горюнов, Глущенко, Привалова

Міністерство «Дісципліни та порядку» Григоренко, Слига

Міністерство «Культури та дозвілля» Сорокотяга,  Мазуренко,  Швець

Міністерство «Живи, книго!» Мірошіиченко В.,  Куницька А

Міністерство «Спорту і туризму» Мажара, Сердюк, Єрофеєв В, Єрофеєв Я

Міністерство «Патріот» Швець, Головатюк

Міністерство «Шефської  турботи» Федорова

Міністерство «Образотворчого мистецтва»  Пацеріна, Мирошниченко Є

Міністерство «Фото и медіа» Бучацький, Працко

    Учнівське самоврядування - то кращих друзів є єднання!!! 

  Ми бачимо в учнівському самоврядуванні основу набуття сучасними школярами первинних навичок колективної управлінської діяльності незалежно від віку, володіння правилами колективного спілкування і культурою взаємовідносин.

  Активна участь у діяльності учнівського самоврядування можлива тільки тоді, коли учень усвідомлює його суспільну значимість, правильно оцінює свої можливості і здібності, зміст тієї конкретної роботи і тих функцій, які на нього покладаються.

    Дитяча організація  «Веселкова країна» навчально-виховного комплексу № 1 - самодіяльна неполітична, некомерційна, нерелігійна організація, створена на основі спільності інтересів учнів для здійснення спільної суспільно - корисної діяльності. Метою діяльності дитячої організації  «Веселкова країна»  є створення умов для розвитку особистості школяра як гідного громадянина своєї країни.

Для досягнення мети дитяча організація "Веселкова країна" вирішує наступні  завдання:

* розвиток у молодого покоління прагнення пізнавати і покращувати навколишній світ, розвивати свої здібності, стати гідним громадянином і патріотом своєї країни;

* організація суспільно-корисних справ;

* формування демократичної культури учнів, активізація шкільного самоврядування;

* організація та проведення масових заходів.

 Все наше надзвичайно цікаве життя в комплексі щохвилини вибухає новими ідеями, веселощами, обертається навколо добровільного об'єднання. Членами його є діти, підлітки і дорослі, яких об'єднує спільна мета і коло інтересів.

Основні закони життя в організації:

* Стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе.

* Щедро даруй людям тепло своєї душі.

* Не бійся бути першим, йди вперед, веди за собою інших.

* Якщо ти вже попереду - зрозумій останнього, допоможи йому стати серед перших.

* Критикуєш - пропонуй, пропонуєш - дій.

* Якщо тобі нелегку справу доручили, не бійся її, повір у свої сили.

* Розпочату справу доводь до кінця.

Керівний орган учнівського самоврядування - парламент школи на чолі з президентом. Створено Міністерства «Дисципліни і порядку», «Культури і дозвілля», «Зелений Світ», «Спорту і туризму», «Патріот», «Освіти» та ін.

Обов'язки членів парламенту

* Організовувати роботу міністерств.

* Організовувати підготовку і проведення загальношкільних заходів, спрямованих на розвиток особистості.

* Забезпечувати представництво шкільного учнівського самоврядування.

* Звітувати перед загальношкільними зборами.

Права членів парламенту

* Брати участь у роботі всіх напрямів шкільного самоврядування.

* Представляти інтереси учнів.

* Співпрацювати з педагогічним колективом.

* Проводити засідання, приймати рішення і виконувати їх.

* Давати доручення всім учням і контролювати їх виконання.

   Робота шкільного самоврядування проводиться за чітким планом, якою складається і приймається активом на початку навчального року.

  Активісти органів учнівського самоврядування - організатори та учасники заходів різного рівня.

   Підводяться підсумки проведених конкурсів, акцій і різних заходів, які потім висвітлюються в рейтингу активності.

  Правильно організоване за змістом і формою учнівське самоврядування містить потужний виховний потенціал, розвиває лідерські якості, формує соціальний досвід і ціннісні орієнтації, створює простір для самореалізації , сприяє усвідомленню особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, прояву самостійності учнівської молоді , самоствердженню в суспільно–значущій діяльності , захищає від негативних впливів соціального середовища, виховує активних громадян держави.