Методичне об'єднання вчителів математично-природничого циклу

 

 

План роботи методичного об’єднання

вчителів  природничо - математичного циклу  на 2020-2021 н. р.

 

Тема методичного об'єднання: 

                 "Формування соціальної компетентності особистості в контексті виконання навчальних програм предметів природничо - математичного циклу та державних освітніх стандартів."

Мета

1.Оптимізація та коригування процесу соціалізації особистості засобами інноваційного наповнення освітнього середовища.

2.Виховання соціальної зрілості учня,як визначального фактора життєвого успіху людини.

3.Розвиток життєтворчих навичок як основи життєвої компетентності людини.

Завдання:

 - упровадження та корекція педагогічних стратегій соціалізації особистості;      

  - використання інноваційних технологій навчання;                   

  - допомога учням в опануванні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості;                  

  - зміцнення фізичного т. психічного та психологічного здоров’я молоді, впровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу.

 

 

Тематика засідань:

І засідання (серпень - початок вересня)

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальний

1.

Обговорення плану роботи ШМО  на 2020-2021 н. р. на ІV  етапі роботи над  науково-методичною проблемою закладу  .

Проценко  Н.І.

2.

Аналіз  результатів ЗНО за 2019-2020 н. р. з предметів природничо-математичного циклу.

Тищенко І.І.

3.

Обговорення інструктивно - методичних матеріалів МО України на новий навчальний рік з предметів природничо-математичного циклу.

Бондарева В.А.

4.

Участь учнів НВК №1 в турнірах, конкурсах,предметних олімпіадах,як один із напрямків соціалізації особистості.  Рекомендації, щодо проведення шкільних олімпіад та конкурсів.

Проценко Н.І.

ІІ засідання (жовтень)

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальний

1.

Формування наукового мислення учнів – одна з найважливіших педагогічних і соціальних проблем.

Проценко Н.І..

2.

Робота з обдарованими дітьми. Підготовка до міських олімпіад.

Варваровський О.В.

3.

Круглий стіл. Обмін досвідом “Формування м’яких навичок  - як універсальних навичок європейського рівня”.

Подольчак Г.С.

Члени М О

ІІІ засідання (січень)

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальний

1.

Моніторинг навчальних досягнень учнів з природничо - математичних дисциплін та коригування навчальної діяльності окремих учнів, з метою покращення результатів.

Гаптельманова М.М.

2.

Організація повторення навчального матеріалу в ІІ семестрі.

Бондарева В.А.

3.

Результати  участі учнів в шкільних та міських предметних олімпіадах.

Проценко Н.І.

4.

Геймифікація  урока  як засіб підвищення ефективності навчання.

Тищенко І.І.

 IV засідання (березень)

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальний

1.

 

 

2.

Інформація про підготовку до ДПА та ЗНО. Затвердження матеріалів до ДПА.

Проценко Н.І.

3

Організація підготовки учнів 11 класу до ЗНО.

Подольчак Г.С.

4.

3-D графіка - інноваційні технології.

Ворона О.В.

V засідання (травень)

 

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальний

1.

Круглий стіл  “STEM – освіта – один із шляхів формування активної особистості,як важливої умови громадянської зрілості ”. Підведення підсумків роботи в цьому напрямку.

Члени М О

2.

Підведення підсумків участі вихованців у Міжнародних та Всеукраїнських предметних конкурсах.

Ворона О.В.

3.

Підвищення фахової майстерності педагогів – необхідна умова росту педагогічного  професіоналізму. Обмін досвідом.

Вчителі,що проходили курси підвищення кваліфікації

4.

Підсумки роботи  ШМО в поточному навчальному році.

Проценко Н.І.