Методичне об'єднання вчителів естетично-практичного циклу

 

План роботи методичного об'єднання 

 

вчителів естетично – практичного циклу на 2020-2021 н.р.

Тема методичного об’єднання:

«Розвиток критичного мислення, соціальної компетентності учнів засобами  впровадження інноваційних технологій та  методики STEM - навчання»

Мета.

 • здійснювати зріст рівня педагогічної майстерності вчителів;

 • розвивати соціальну компетентність учнів;

 • надавати  реальну  допомогу вчителям у розвитку їх майстерності;

 • використовувати нові інформаційні технології на уроках;

 • впроваджувати  STEM – навчання на уроках естетично – практичного циклу.

Основні напрямки роботи:

 • оволодіння методологічними та теоретичними основами предметів естетично – практичного циклу  і методики їх викладання;

 • вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи та творчості, новаторських пошуків педагогів;

 • систематичне вивчення і аналіз стану викладання, рівню та якості знань, практичних вмінь і вихованості учнів;

 • використання в навчальному процесі нових інноваційних  технологій та методів впровадження  STEM – освіти;

ЗАДАЧІ.

 1. Підвищувати професійну майстерність вчителів, постійно знайомлячись з досягненнями педагогічної науки, збагачуючись новими прогресивними і більш досконалими методами і засобами навчання, постійно удосконалювати навички самоосвіти в підвищенні результативності своєї педагогічної праці.

 1. Забезпечити сучасний підхід до викладання  предметів естетично – практичного циклу згідно Концепції нової української школи та Закону  України «Про освіту».

 1. Формувати й розвивати соціально зрілу особистість, яка «має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності» (Концепція НУШ);

 2. Створення сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу учнів.

 1. Становлення професійної майстерності.

 1. Працювати над створенням банку діагностичних методик для вивчення індивідуальних особливостей учнів.

 1. Підсилювати зв’язок з життям. Сприяти підвищенню рівня не тільки знань, але і умінь, практичних навичок.

 1. Приділяти належну увагу позакласній роботі з учнями, сприяти прагненню учнів самостійно вивчати історію предметів, підвищувати свій пізнавальний рівень.

 1. Сприяти проведенню масових заходів з обговорення нових навчальних програм, підручників, методичних посібників тощо.

 1.  Особливу увагу звернути на ретельний облік засвоєння основних тем кожним учнем і  своєчасне усунення прогалин у їхніх знаннях.

 2. У своїй роботі впроваджувати нові індивідуально орієнтовані навчальні технології, сполучати фронтальну, групову й індивідуальну роботу на уроках, як засіб підвищення якості навчально-виховного процесу, використовуючи  наочність, технології Інтернет – ресурсів.

 

Тематика засідань:

Зміст

Термін проведення

Відповідальні

І засідання

 1. Аналіз роботи ШМО за минулий   2019 - 2020 н. р..
 2. Затвердження плану роботи на  2020 – 2021 н. р.
 1. Опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних рекомендацій щодо особливостей викладання предметів естетично - практичного циклу.
 2. Виявлення труднощів у практичній діяльності минулого навчального року та шляхи їх подолання.
 3. Обговорення рекомендацій щодо роботи з обдарованими учнями.
 4. Вивчення педагогіки, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками згідно  концепції «Нової української школи».

 

 

 

 

 

 

Серпень

Лобунець Л. В.

Ребенок Т. В.

 

Скворцов О. В.

 

 

Кузьменко О. С.

Журавель О. В.

ІІ засідання

 1. Затвердження плану роботи, організація та проведення предметного тижня з трудового навчання,  основ здоров’я.
 2. Вдосконалення роботи по підготовці учнів до І та ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Підготовка завдань та планування режиму проведення шкільних олімпіад.
 1. Майстер клас «Впровадження проектних технологій, методики STEM – навчання, як необхідна умова розвитку креативної особистості»

 

 1. Участь у міській благодійній акції «Подаруй іграшку другу».

 

 

  Жовтень

Листопад

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

Лобунець Л. В.

Ребенок Т. В

 

 

Лобунець Л. В.

 

Лобунець Л. В.

Ребенок Т. В

Журавель О. В.

ІІІ засідання

 1. Підсумки участі учнів у ІІ та ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання.

  2.Аукціон знань. «Розвиток життєво-творчих компетентностей    здобувачів освіти на основі особистісно-орієнтованого підходу      в умовах Держстандарту освіти».

           Міні-доповіді:

 1. Розвиток творчої компетентності школярів - актуальне соціальне замовлення.
 2. STEM на уроках трудового навчання як необхідна умова розвитку креативної особистості.
 3. Життєва компетентність дітей – основа розвитку особистості.
 4. Ефективність уроку – результат активної діяльності учнів

 

 1. Підвищення кваліфікації під час вебінарів, он-лайн конференцій, он-лайн курсів – сучасна форма професійного зростання  педагогів. (обмін інформацією)

Січень

лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

Лобунець Л. В

 

Журавель О. В.

 

 

Ребенок Т. В.

Скворцов О. В.    

Кузьменко О. С.

Лобунець Л. В

Скворцов О. В.    

Кузьменко О. С.

Ребенок Т. В.

Журавель О. В.

ІV засідання

 1. Аналіз роботи ШМО за поточний рік,     розробка перспективних завдань.
 2. Аналіз виконання навчальних програм з предметів естетично- практичного циклу
 3. Аналіз навчальних досягнень учнів з предметів естетично – практичного  циклу.
 4. Огляд   методичної літератури з джерел педагогічної освіти.
 5. Рекомендації і пропозиції щодо планування роботи ШМО на новий навчальний рік.

 

Квітень -

травень

Лобунець Л. В.

 

 

Всі вчителі