Методичне об'єднання вчителів початкових класів

 
 
 
 

План роботи методичного об'єднання

вчителів початкових класів на 2020-2021 н.р.

 

Тема методичного об'єднання :

«Формування ключових компетентностей  молодших школярів

нової української школи  засобами STEM-технологій»

Завдання:

1.Створення умов для успішного впровадження нового освітнього стандарту

 на засадах партнерства та  компетентнісного підходу.

2.Вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників,

методичних розробок, інструкцій, рекомендацій до змісту, форм і

методів проведення уроку, позакласної та позашкільної  роботи

в НУШ з використанням засобів STEM-технологій.

3. Осучаснення освітнього простору школи I ступеня.

4.Забезпечення використання методик дослідження, інтегрованого

 та компетентністного  навчання в освітньому процесі.

5.Формування єдиного освітньо-методичного простору для

професійного зростання педагогів початкової ланки.

7.Створити освітній простір для навчання дітей з особливими освітніми

    потребами

8. Забезпечити методичний  супровід  малодосвідченим спеціалістам.

Тематика засідань:

І ЗАСІДАННЯ (вересень)

Зміст

Відповідальні

 1.  

Освітній хайп

Нормативні документи, інструктивно-методичні  матеріали, програми  початкової школи; концепція «Нова українська школа».

Устименко І.М.

 1.  

Обговорення  календарно-тематичних  планів  учителів

Вчителі початкових класів

 1.  

Погодження  плану роботи громади вчителів початкових класів закладу на 2020-2021  навчальний  рік. 

Члени громади вчителів початкових класів

 1.  

Інформ-дайджест.  Вимоги до ведення  класних  журналів, учнівських  зошитів та щоденників. 

Усенко Л.В.

 1.  

Атестація  вчителів. Складання  графіків  відкритих  уроків і виховних  заходів  вчителів, що  атестуються в 2021р.

Вчителі, щоатестуються

 1.  

Презентація Нормативні  вимоги та методичні  поради  щодо  створення сучасного освітнього простору НУШ (3класи)

Сосідка В.І.

ІІ  ЗАСІДАННЯ (жовтень)

 

 №

 Зміст

 Відповідальні

 1.  

Тайм-менеджемнт. Напрямки формувального оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 3-х класів НУШ.

Красовська А.П.,  Караджова М.В., Сосідка В.І.

 1.  

Практикум. Дорожні карти дистанційного навчання в початковій школі.

Швець Т.М., Самара А.Ю.

 1.  

Проєктна сесія. Реалізація STEM-підходів у початковій школі на IV- V етапах роботи над обласним проектом «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти»

Члени громади вчителів початкових класів

 1.  

 Підвищення кваліфікації вчителів початкової школи за 2020 рік

Члени громади вчителів початкових класів

 1.  

 Аналіз проведення шкільного етапу конкурсу мовознавців ім.П.Яцика. Підготовка до міського туру конкурсу

Венцель І.М.

 1.  

Створення інклюзивного середовища для успішного навчання учнів з особливими освітніми потребами

Усенко Л.В., Пащенко О.О.

ІІІ ЗАСІДАННЯ (січень)

 №

Тема

 Відповідальні

 1.  

Використання педагогічної технології «Щоденні 3» на уроках математики НУШ

Кравченко О.О.

 1.  

Практикум. Гра по-новому - навчання по-іншому з LEGO

Красовська А.П.

 1.  

 Моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів за І семестр 2020-2021 н.р.

Усенко Л.В.

 1.  

Розгляд  календарно-тематичних  планів   вчителів на ІІ семестр 2020-2021 н.р.

Устименко І.М.

 1.  

Планування  проведення  Інженерного тижня в початковій школі.

Члени громади вчителів початкових класів

 1.  

Розгляд результатів вивчення стану викладання навчальних предметів «Українська мова» та «Літературне читання» в початковій школі

Усенко Л.В.

 1.  

Поширення ідей STEM-освіти серед педагогічної громадськості міста шляхом  майстер-класів  педагогів закладу:

- «Нова українська школа-простір можливостей» (Красовська А.П.)

-«STEM-технологія, яка мотивує пізнавати світ» (Устименко І.М.)

-«Елементи STEM-технології у навчанні української мови молодших школярів» (Усенко Л.В.)

Устименко І.М.

ІV ЗАСІДАННЯ  (березень)

 №

Тема

 Відповідальні

 1.  

Діяльнісний підхід у формуванні ключових компетентностей учнів НУШ

Венцель І.М.

 1.  

Я роблю так. Ранкова зустріч-шлях до успіху учня.

Члени громади вчителів початкових класів

 1.  

Планування Тижня початкової школи

 Устименко І.М., Усенко Л.В.

 1.  

 Розгляд результатів вивчення стану викладання навчальних предметів «Математика», «Фізична культура»

Усенко Л.В.

 

 1.  

Презентація  Роль групи продовженого дня у розвитку та вихованні молодшого школяра

Вихователі ГПД

   V ЗАСІДАННЯ  (травень)

 №

 Тема

 Відповідальні

 1.  

Підве    Підведення  підсумку  роботи за 2020-2021 н.р.

Устименко І.М.

 1.  

Моніторинг сформованості предметних компетентностей  з математики та української мови за результатами діагностичних  робіт та ДПА

Усенко Л.В.

 1.  

  Порядок закінчення навчального року.

Усенко Л.В.

 1.  

 Панорама ідей. Обговорення  пропозицій  щодо  планування  роботи МО на наступний  навчальний  рік.

Члени громади вчителів початкових класів

 

 1.  

Педагогічне коло. Аналіз самоосвітньої діяльності вчителів початкових класів. Участь у методичних заходах, конкурсах. Цікаві ідеї особистого навчання педагога

Члени громади вчителів початкових класів

 

 1.  

Розгляд результатів вивчення стану викладання навчального предмету «Інформатика»

Усенко Л.В.